free web stats
top of page
ksenia.png

Dr. Ksenia Britvina, Ph. D.

Ksenia er godkjent som spesialist i gynekologi og fødselshjelp i Russland.  Der arbeidet hun ved private og statlige sykehus som gynekolog, fra 2008 frem til 2021. 


I 2018 fikk hun autorisasjon som lege i Norge. Hun håndterer de fleste gynekologiske problemstillinger, inkludert erfaring innenfor Vestibulitt, Vaginisme og Lichen sclerosus. 

For gravide som ønsker ultralyd så gjøres dette fra uke 7. For de som ønsker å se mest mulig på tidlig ultralyd anbefales det å komme  mellom uke 11 og 13.  Hun gjør også 3D ultralyd og anbefaler mellom  uke 26 og  32  best mulig ansiktsbilder. 

 

For kvinner med barneønske så utføres fertilitetssjekk som inkluderer sjekk av eggstokker og livmor, samt diverse hormonprøver. 

 

Hun foretar også scan og folikkelmålinger i forbindelse med IVF forsøk i utlandet. 


Hun har overtatt etter gynekolog Josef Ekgren og gynekolog  Carsten Trolle som nå er pensjonerte. 

bottom of page